1. ledna 2020

Nuže, přátelé, co nám všem přeji do nového roku:

Kéž a nechť do sebe zapadají střípky upřímných a smysluplných snah každého z nás; ať si sobecky a závistivě nekonkurují, nýbrž láskyplně vycházejí vstříc. Ať je nám společně dobře a oplýváme touhou a silou měnit svět.

SVĚT, to jest ona karta osudová, o zimním Slunovratu tažená, tarotová karta pro rok 2020.

Karta moudrosti, jež symbolizuje vyvrcholení usilovného snažení, naplnění cesty, příchod vytouženého cíle. Znamenat též může spřízněnou duši, která s Láskou otevírá svou náruč. ...

Děkuji, Vesmíre, děkuji.

Když o tom tak přemýšlím, dokonale to dává smysl. Jelikož spřízněná duše v podobě milující a milované ženy svou náruč začala otvírat již v průběhu loňského roku, nemluvě o její významné úloze ve Svobodně Spolu, lze předpokládat, že „věštba“ předurčuje především finalizaci dávno započatých a dlouho chystaných počinů. A není divu.

Co všechno Svobodně Spolu v následujících měsících čeká?

• PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ NA TÉMA: ŽIVOT V KOMUNITÁCH

• VYDÁNÍ KNIHY „BUĎME SKUTEČNOU ZMĚNOU aneb CESTA KE SPOLEČNÉ SVOBODĚ“

• ZALOŽENÍ REGISTROVANÉHO SPOLKU NA PODPORU PROJEKTU SVOBODNĚ SPOLU

• „REFORMAČNÍ“ (A MOŽNÁ KOMUNIKAČNÍ) SETKÁVÁNÍ U „KVĚTINOVÝCH STOLŮ“

• POČÁTEK FYZICKÉHO UTVÁŘENÍ SVOBODNÉ KOMUNITY

Těším se. Je nač.

Za Svobodně Spolu, Jasan Jirka Ještěrka

 

Kéž a nechť svobodně a spolu prožijete šťastný a láskyplný Slunovrat, přátelé.