BUĎME SKUTEČNOU ZMĚNOU
a n e b  CESTA KE SPOLEČNÉ SVOBODĚ
____________________________________

Většina lidí, jimž nevyhovují stávající existenční podmínky, opakovaně a bezvýsledně poukazuje na všechno, co je na světě špatně a co je potřeba změnit. Oduševnělejší (probuzenější) jedinci začínají pozvolna chápat, že rozhodující změna musí nastat ponejprv u nich samých. Málokdo však evidentně ví, jak změny docílit a čím vlastně začít, ba co víc, leckomu uniká významná skutečnost, že dílčí změny lze realizovat jen velmi omezeně, zpravidla na úkor jednotlivců a s možným mírně negativním dopadem na budoucnost, neboť při nich obvykle dochází k odchýlení od základních principů sloužících k upevňování celospolečenské jednoty, jež je nutným předpokladem k dosáhnutí stavu vesmírné harmonie.

A právě to je posláním této knihy a mým úkolem jakožto jejího autora. Každého, kdo se vědomě a s ryzími úmysly rozhodne vzít ji do ruky a nahlédnout jí duše, provedu napříč kapitolami „začarovaným bludištěm věků“ a krok za krokem se mu pokusím osvětlit všechna jeho temná zákoutí.

NECHŤ JE TATO KNIHA VSTUPENKOU DO NOVÉHO, KRÁSNĚJŠÍHO SVĚTA,
DO SVĚTA BEZ OTROCTVÍ, DO SVĚTA VZÁJEMNÉHO POCHOPENÍ A LÁSKY.

Bytostně doufám v to, že všechny své budoucí čtenáře myšlenkově i reálně propojí, a že jim bude jasným a srozumitelným vodítkem k uskutečňování podstatných životních změn potřebných k revitalizaci společnosti, potažmo k utváření solidárního komunitního systému.

Nejzazším termínem dokončení knihy jsem si stanovil 31. květen 2022. Což tedy znamená, že v červenci by mohla jít do tisku a někdy na přelomu srpna a září by mohla být oficiálně k mání.

„Kéž zhmotňují se vize ryzí, kéž nepravosti ze snů mizí,
kéž pozemšťané zralých plodů štěstí zaslouženě sklízí.“

Buďme skutečnou změnou. Milujme se, propojujme se, vzájemně si pomáhejme a tvořme šťastnou přítomnost.

Jasan J. Ještěrka
 

11. 2. 2021

SOLIDÁRNÍ KOMUNITNÍ SYSTÉM
www.komsystem.org

Kontakt

• SVOBODNĚ SPOLU • založeno 2. října 2013
605 966 822
Facebook: @SvobodneSpolu
svobodne.spolu@seznam.cz