BUĎME SKUTEČNOU ZMĚNOU
a n e b  CESTA KE SPOLEČNÉ SVOBODĚ
____________________________________

NECHŤ JE TATO KNIHA VSTUPENKOU DO NOVÉHO, KRÁSNĚJŠÍHO SVĚTA,
DO SVĚTA BEZ OTROCTVÍ, DO SVĚTA VZÁJEMNÉHO POCHOPENÍ A LÁSKY.

Původně tato kniha měla být nejen „vstupenkou“ do nového, krásnějšího světa, ale také skutečnou vstupenkou na Přátelská setkání. Jak však plynul čas, měnily se okolnosti. A já začal počítat s tím, že kniha vyjde mnohem později, než první vlna seminářů zaplaví Českou zem.

  Dle aktuálních životních proměn a událostí posledních týdnů začínám mít ovšem zvláštní tušení, že mě Vesmír nenásilně vrací k původní myšlence dokončit nejprve knihu, a teprve potom zahájit přátelskou „pouť“ po Čechách. Přiznávám, že jsem sám zvědav, co má za lubem. Snažím se neodporovat, nechávám se vést...


Proč vlastně chystám zároveň knihu i semináře?


Kniha má dvojí význam: Jednak bytostně doufám v to, že všechny své čtenáře myšlenkově i reálně propojí, a také, že jim bude každodenním vodítkem k uskutečňování podstatných životních změn potřebných k revitalizaci společnosti.

   Semináře https://www.svobodne-spolu.cz/pratelska-setkani/ budou oproti knize pro každého pouze jednorázovou záležitostí (popřípadě několikerou, nepočítám-li následná setkávání „U květinových stolů“), za to ale bohatší o přítomný fyzický kontakt všech zúčastněných a o možnost rozvinout u kteréhokoli tématu libovolně rozvětvenou diskuzi, což může být obzvlášť přínosné pro nejpodstatnější část seminářů týkající se interpersonální komunikace, která je - jak jsem mnohokrát zdůraznil - společenským problémem číslo jedna.

   Z důvodu přetrvávajících existenčních problémů byla ovšem první plánovaná Přátelská setkání opět odložena a práce na knize též velmi omezena, nicméně nevzdávám se, důvěřuji Universu a se zaťatými mozkovými závity tvořím. Šedé buňky čvachtají na plné obrátky a já vysílám do prostoru upřímné přání:

„Kéž zhmotňují se vize ryzí, kéž nepravosti ze snů mizí,
kéž pozemšťané zralých plodů štěstí zaslouženě sklízí.“

Kéž a nechť.                      Jasan    28. října 2019

 

Dodatek o aktuálním stavu: Vypadá to tak, že kniha by mohla jít koncem léta do tisku a první vlna seminářů započne s největší pravděpodobností v průběhu července.

Jasan   Květen 2020

 

Kontakt

• SVOBODNĚ SPOLU • založeno 2. října 2013
605 966 822
Facebook: @SvobodneSpolu
svobodne.spolu@seznam.cz