KOMUNITY
____________________________________

Komunita (z lat. communitas - společenství) může být definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku.                                                                    (zdroj: Wikipedie)

 

Rozdělení komunit
dle Svobodně Spolu

 

komunity veřejné

Lidstvo, státy, města, obyvatelé bytového domu, školy, spolky, organizace, podniky, ...

komunity soukromé

a l t e r n a t i v n í

1) volné (klasické)
            a) přírodní                                                                                                                                           (permakulturní osady zaměřené na soběstačnost a rukodělnou výrobu)
            b) duchovní (duchovně rozvojová a náboženská centra)
            c) smíšené

2) kruhové (rozšířené rodiny)

3) rodové statky

e g o s y s t é m o v é

4) VIP spolurezidence (cohousing)

5) spolubydlení                                                                                                                                    (na sobě nezávislí obyvatelé bytu či domu bez příbuzenského poměru)

6) klasické rodiny (páry s dětmi: monogamní partnerství, manželství, registrovaná partnerství)

____________________________________

Po

 

Kontakt

• SVOBODNĚ SPOLU • založeno 2. října 2013
605 966 822
Facebook: @SvobodneSpolu
svobodne.spolu@seznam.cz