KOMUNITY
____________________________________

Komunita (z lat. communitas - společenství) může být definována jako souhrn osob, které žijí v určitém vymezeném prostoru, kde vykonávají každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku.                                                                    (zdroj: Wikipedie)

 

Rozdělení komunit
dle Svobodně Spolu

 

komunity veřejné

Lidstvo, státy, města, obyvatelé bytového domu, školy, spolky, organizace, podniky, ...

komunity soukromé

a l t e r n a t i v n í

1) smíšené (klasické)
            a) přírodní   (permakulturní osady zaměřené na soběstačnost a rukodělnou výrobu)
            b) duchovní   (duchovně rozvojová a náboženská centra)
            c) komplexní

2) kruhové (rozšířené rodiny)

3) rodové statky

e g o s y s t é m o v é

4) VIP spolurezidence (cohousing, sdílené domy)

5) spolubydlení (na sobě nezávislí obyvatelé bytu či domu bez příbuzenského poměru)

6) klasické rodiny (monogamní partnerství, manželství, registrovaná partnerství)

____________________________________

Po