Informace o místu, datu a času konání tohoto setkání
budou zveřejněny v průběhu následujících týdnů
dle aktuálního plánování zastávek v rámci České pouti.

H l a v n í   t é m a t a :

SYSTÉMOVÁ ÚSKALÍ + SPOLEČENSKÁ TABU
Uměle vygenerované životní zátěže, existenční bludy a manipulátorské vzorce

5 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZÁSAD VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE
pro uzdravení mezilidských vztahů

POLYAMORIE: MNOHO LÁSKY - MINIMUM SPOLEČENSKÉHO POCHOPENÍ
aneb Láska bez okovů - odmítaná, zavrhovaná a pošpiňovaná

NEŽIVOČIŠNÁ STRAVA
Oduševnělý nástroj světové spásy nejkontroverznějším tématem dneška

BUDOUCNOST VE ZNAMENÍ KOMUNIT
Koncept komunitního systému - kruhové a klasické komunity ve vzájemném souladu

SVOBODNÁ KOMUNITA + KOMUNITNÍ CENTRUM

 

Poselství:

Většina lidí bezmyšlenkovitě opakuje, co všechno je na světě špatně a co je potřeba změnit, ti oduševnělejší (probuzenější) začínají pozvolna chápat, že rozhodující změna musí nastat ponejprv u nich samých. Málokdo nejspíš ale ví, jak změny docílit a čím vlastně začít!? A právě to je úkolem Přátelských setkání. Krok za krokem s tebou projdu „začarovaným bludištěm věků“ a pokusím se ti osvětlit všechna jeho temná zákoutí.“

Popis:

     Projekt Svobodně Spolu, jehož smyslem je nenásilná změna společnosti + podpora a propojování alternativně smýšlejících lidí, byl spuštěn 2. října 2013 (ve Světový den nenásilí) s neméně důležitým záměrem najít několik spřízněných přírodních duší k utvoření kruhové polyamorní komunity, na našem území první svého druhu.

   V tomto duchu se ponesou i tyto netradiční motivační semináře, jimiž si kladu za cíl přiblížit veřejnosti co nejsrozumitelněji a nejstručněji svou ušlechtilou vizi toho, jak přítomně a „jednoduše“ začít omezovat násilí, které je dnes a denně vědomě i nevědomě pácháno na všech živých bytostech této planety i na planetě samotné.
   Jedná se o jednorázové všeobsažné události, které kromě širokého spektra potřebných informací poskytnou všem zúčastněným také možnost položit kdykoli tématický dotaz, potažmo zahájit na jakékoli řešené téma otevřenou diskuzi.

   Mimo to si od těchto událostí slibuji, že osloví charakterní aktivní jedince, kteří by se rádi spolupodíleli na provozu projektu Svobodně Spolu, či že u podobně zaměřených projektů a společností vyvolají zájem o spolupráci s ním.

   V neposlední řadě doufám, že budou k užitku potenciálním zájemcům o členství ve Svobodné komunitě, jíž je věnován závěr setkání.

Ve všech případech se na tebe těším.
Jasan Jirka Ještěrka

Proč název „Přátelská setkání“?

Protože tyto události mají být něčím mnohem víc než běžnými semináři. Rád bych, aby účastníci těchto setkání byli přímými spolutvůrci společenské změny od samého počátku, aby chápali, že samotný seminář je tím začátkem změn, na kterých mají možnost se sami podílet, a že jejich slovo tam bude mít stejnou váhu jako slovo kohokoli jiného, včetně mě. Mým úkolem bude držet se mnou systematicky sestaveného scénáře a udržovat obsahové i emoční rozpětí komunikace v rozumných mezích.

    Má dlouhodobá představa je taková, že všichni ti, co absolvují seminář, budou mít posléze možnost setkávat se nadále takzvaně „U květinových stolů“, k čemuž je primárně určena připojená facebooková skupina Síť svobodného věku.        

https://www.facebook.com/groups/SvobodneSpoluSkupina/

   Bytostně doufám v to, že se kolem mě a členů projektu postupně utvoří alternativní síť upřímných a otevřených lidí, kteří budou v myšlenkách Svobodně Spolu za jedno, a s nimiž bude možné porouchanou společnost vědomě a zároveň nenásilně měnit.

Kéž a nechť. 

Těším se s tebou na setkanou.
Jasan Jirka Ještěrka

 

Odměnu za jednu vstupenku na seminář přijímám buďto formou peněžního daru v hodnotě 330 Kč nebo (v rámci podpory znovuzavádění směnného obchodu) formou užitečného hmotného daru či příslibu poskytnutí potřebné služby v téže hodnotě.

Z každé vstupenky bude použita částka 30 Kč na výdaje spojené s vydáním knihy
„Buďme skutečnou změnou aneb Cesta ke společné svobodě“

https://www.svobodne-spolu.cz/kniha-2020/ .

 

V případě jakýchkoli nejasností mě neváhej kdykoli kontaktovat.  JJJ

 

Kontakt

• SVOBODNĚ SPOLU • založeno 2. října 2013
605 966 822
Facebook: @SvobodneSpolu
svobodne.spolu@seznam.cz