SPOLEK NA PODPORU PROJEKTU SVOBODNĚ SPOLU má být oficiálně registrovaným spolkem s transparentním účtem sloužícím k finanční podpoře aktivit tohoto projektu. Jeho fungování bude zajištěno dvěma způsoby:

        1) MEDIÁLNÍ + REKLAMNÍ + SITUAČNÍ PODPORA
        2) FINANČNÍ PODPORA

Co od našich členů prvořadě očekáváme:

    • MEDIÁLNÍ PODPORA (ŽIVÁ KOPÍRKA)
        Pravidelné a opakované sdílení příspěvků ze Stránky FB Svobodně Spolu do dalších skupin (tj. rozšířit každý příspěvek, který se objeví na Stránce Svobodně Spolu).

Co od našich členů druhořadě očekáváme:

    • REKLAMNÍ PODPORA (MIMOVIRTUÁLNÍ ŠÍŘENÍ)
        Letáky, reklamní předměty, vědomé odkazy na projekt

    • SITUAČNÍ PODPORA (AKTIVNÍ POMOC)
        Spoluúčast na projektových společenských akcích či výpomoc v Komunitním centru Svobodně Spolu.

Za co budeme obecně rádi:

    • FINANČNÍ PODPORA
        Příležitostná peněžní hotovost či vklad na transparentní účet


Vstupním „poplatkem“ do tohoto spolku je rozeslání pozvánek přátelům, aby se stali fanoušky stránky Svobodně Spolu, za což předem srdečně děkujeme.


Co můžeme nabídnout na oplátku:

• Propagaci tvých projektů či produktů (nejsou-li v rozporu s myšlenkami Svobodně Spolu)
• Přátelskou výpomoc fyzického i duševního rázu
• Zdarma účast na semináři „Přátelské setkání na téma: Život v komunitách“
• Zdarma knihu „Buďme skutečnou změnou aneb Cesta ke společné svobodě“
• ? ? ?  ...  Řekni si.

Zájemci o členství v tomto spolku nechť mě kdykoli kontaktují, nejlépe skrze KONTAKTNÍ FORMULÁŘ na úvodní stránce tohoto webu nebo TELEFONICKY na čísle 605 966 822.

S každým individuálně prodiskutuji, co by v rámci podpory Svobodně Spolu mohl nabídnout a co by si přál na oplátku získat.

Pomáhejme si vzájemně a dejme šanci dobrým úmyslům a upřímným snahám.
Kéž a nechť se komunitám a svobodnému žití daří.

Jasan

 

Kontakt

• SVOBODNĚ SPOLU • založeno 2. října 2013
605 966 822
Facebook: @SvobodneSpolu
svobodne.spolu@seznam.cz