Svobodná komunita
                                                                          je individuálním „podprojektem“ projektu Svobodně Spolu, ale zároveň důležitou součástí jeho pomyslného hnacího ústrojí; přesněji řečeno, fungování projektu je z velké části závislé na existenci této komunity, neboť ta od samého počátku byla koncipována nejen jako domov a rodinné zázemí pro její členy, ale také jako ukázkový model, díky němuž by širší veřejnost, a zvláště pak vážní zájemci o tento alternativní způsob života, měli možnost průběžně sledovat, co se „v kruhu“ daří a co žití maří.

  Je totiž obecně známo, že běžný konzument „revoluční“ společenské myšlenky zpravidla s nedůvěrou odmítá, byť mu přijdou zajímavé, či dokonce lákavé, dokud se na vlastní oči nepřesvědčí, zda jsou uskutečnitelné, zda jsou funkční, a co především, zda jsou většinovou společností alespoň částečně přijímány. Z toho důvodu je velmi důležité, abychom šli v tomto směru ostatním nenásilně příkladem, a aby si členové Svobodné komunity byli vždy a za všech okolností plně vědomi obou významných aspektů, které ji tvoří.


Jak si tu naši kruhovou komunitu představujeme?


  Za nejefektivnější považujeme komunitu sestávající z osmi vzájemně se milujících, přírodně založených, poctivých a zodpovědných dospělých lidí, pokud možno vegetariánů (veganů) a nekuřáků, žijících společně (s dětmi a se zvířaty) pod jednou střechou v komunitním obydlí s přilehlou zahradou, kteří na sobě dobrovolně a rádi duchovně i fyzicky pracují, především v oblasti zdravého životního stylu, a společnými silami se snaží o částečnou soběstačnost a o zkvalitnění života svého i ostatních členů komunity za pochopitelného předpokladu, že každému je ponechán prostor pro uskutečňování vlastních zájmů či projektů.


„Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“
Jean Jacques Rousseau


  Tím chceme říci, že ne ve všem se s námi ostatní členové komunity musejí nutně shodovat, na několika společných zájmech, tradicích a zvycích a především na společné vizi do budoucna by však komunita přeci jen stát měla.


Klíčová kritéria
pro výběr „rodinných“ členů
do Svobodné komunity:

        • OSOBNÍ SYMPATIE
        • MYŠLENKOVÝ SOULAD  (S NÁZORY Svobodně Spolu)
        • DVOJITÝ SOUHLAS  (ROZPOČET + VÝCHOVA DĚTÍ)
        • PŘÍNOS PRO KOMUNITU

  Pomineme-li samozřejmost přirozeného procesu vzájemně proudících energií, očekáváme v první řadě zcela logicky, že má-li se (rozšířená) rodina udržet dlouhodobě při životě a každodenně spočívat v harmonii, musí být všichni její členové v nejpodstatnějších životních otázkách a principech názorově za jedno.

  V druhé řadě je zapotřebí najít společnou řeč v otázkách týkajících se dvou priorit zásadním způsobem určujících chod domácnosti, jimiž jsou komunitní rozpočet a výchova dětí  (viz. Kruhové komunity versus (klasické) volné komunity).

  Třetím, vysloveně nutným předpokladem pro harmonické spolufungování komunity je společný zájem jejích členů podílet se na průběžném obhospodařování permakulturní zahrady, která bude komunitě z velké části sloužit jako zdroj potravy, ale i jako prostředek pro získávání jiných surovin či potřeb formou směnného obchodu s případnými přebytky vypěstovaných plodin.

  S hřejivým pocitem u srdce bychom navíc uvítali, kdyby zájemci o členství v komunitě souzněli s několika našimi standardy, jakými jsou například domácnost bez televize, kuchyně bez masa, hovory bez hádek, každoroční oslavy svátků zimního a letního Slunovratu a tak podobně.


Stručně o nás


Jsme vegetariáni, minimalisté a polyamoristé
s touhou po „udržitelném” žití v souladu s přírodou.

Milujeme stromy a divoká přírodní zákoutí, zvířenu, rostlinky,
východy a západy slunce, vůni a praskání táborového dřeva,
zpívání a tancování kolem ohně, čarování indiánských rytmů,
středověkou a etnickou hudbu, klasiku, jazz a swing,
ekologické stavitelství, zříceniny starých hradů;
společnou koupel při svíčkách, spaní pod širým nebem,
černé olivy, vlašské ořechy, pohodu, smích a sebe navzájem.

Tvrdé drogy neakceptujeme v žádné podobě,
skleničku něčeho dobrého si naproti tomu občas rádi dáme.

  Rádi poznáváme nové lidi všemožných zájmů a rozličných povah, ne však zrovna lakomce a závistivce, pokrytce a lháře, lenochy a podfukáře, nýbrž človíčky upřímné a všemu přirozenému nakloněné, co nepokazí legraci a pro něž nic na světě není tabu; nejraději takové, kteří nejsou lhostejní ke svému životu ani k životu spolupozemšťanů a mají upřímnou snahu podílet se na zvelebování svého okolí, národa a potažmo celé naší planety...

Souzníš a cítíš, že by Svobodná komunita mohla být i tvým domovem?
Rádi tě poznáme.

Pošli nám pár řádků o sobě, o svých představách, plánech a možnostech.
Ozveme se ti.

Kontaktuj nás, prosím, zde:
www.svobodne-spolu.cz/svobodna-komunita-formular/

... nebo na naší nové facebookové stránce Svobodná komunita,
kde lze sledovat její vznik a vývoj.
https://www.facebook.com/SvobodnaKomunita

 

Svobodná komunita
a k t u á l n í  č l e n o v é :

Jasan
https://www.facebook.com/Jasan.J.Jesterka

Melie
https://www.facebook.com/meliewenyandorello
 


p o t e n c i á l n í  z á j e m c i :

? ? ? ? ? ?

Kontakt

• SVOBODNĚ SPOLU • založeno 2. října 2013
605 966 822
Facebook: @SvobodneSpolu
svobodne.spolu@seznam.cz