S Í Ť   S V O B O D N É H O   V Ě K U

AKTIVNĚ   SPOLU   V   ALTERNATIVNÍM   SPOLUPROSTORU
aneb Co je důležité, aby všichni členové Svobodné sítě pochopili

Co to motto znamená, co obnáší:

   Síť svobodného věku (Svobodná síť) je skupinou činu. Je určena těm, kteří touží nenásilně konat, s respektem a vzájemnou důvěrou v rámci zdejšího spoluprostoru otevřeně a spontánně komunikovat a snažit se vzájemně si vypomáhat v uskutečňování potřebných změn k revitalizaci společnosti.

Z čehož vyplývá:

   Síť svobodného věku netvoří tato internetová skupina, nýbrž my, členové této skupiny, my, živí lidé, my, tvůrci a spolutvůrci smysluplných změn a lepších časů. Tato skupina je pouze naším společným myšlenkovým zázemím, členskou základnou a komunikačním prostředkem. V tom se zásadním způsobem liší od většiny ostatních skupin, které slouží primárně jako diskusní fóra, v nichž se s oblibou sdílejí zahraniční video příspěvky o tom, jak někde jinde někdo jiný něco umí, zatímco našinec na to s otevřenou tlamičkou jen čumí.

   Svobodná síť je o nás, o každém z nás, o tom, co hmatatelně tvoříme, co skutečně a především společně prožíváme, jak si vzájemně pomáháme, čím společnosti přispíváme. I z toho důvodu je v pravidlech zaneseno ono desáté, z hlediska aktivnosti skupiny to nejpodstatnější pravidlo. A také proto lpím na profilech osobností, které nám pomohou zorientovat se v tom, kdo jakými dovednostmi a znalostmi oplývá či jakým směrem se ubírá jeho žití, abychom tyto informace mohli využít v rámci vzájemné výpomoci a směnného obchodování, bez něhož by celý koncept solidárně komunitního systému ve výsledku nedával smysl.

   Navíc je technicky umožněno a mnou jakožto správcem doporučeno začlenit se do skupiny nejen jako osoba, ale i jako projektová stránka, má-li kdokoli z přítomných, a přispívat do skupiny jménem této stránky, ať už se jedná o komunitní centrum, kruhovou komunitu či o projekt nabízející alternativní produkty a služby. Bez obav a kdykoli, klidně opakovaně, sdílejte vše, co souvisí jak s vaší osobní činností, tak s činností vašich projektů; zveřejňujte návrhy a nápady, co kde v naší vlasti změnit, abychom se krůček po krůčku přibližovali k celospolečenské harmonii.

Čeho se, prosím, vyvarujme:

  Síť svobodného věku není intimní seznamka pro osamělé „pistolníky“, kteří ji využijí pouze k vyhledání zajímavých kontaktů, s nimiž naváží soukromý kontakt, aby si pak spolu mohli „hrát na vlastních písečcích“. Ne snad že by to bylo zakázáno, ale podobné počínání jde jaksi proti smyslu celého projektu.

   A stejně tak Svobodná síť není, omlouvám se za ten výraz, stokou pro vylévání citů zklamaných srdíček nebo ventilací frustrací z neuskutečněných očekávání, ani nástěnkou pro rádoby oduševnělé říkanky a obrázky veselých zvířátek (nejedná-li se o fotografie z vlastní farmy a podobně). Pro podobné aktivity jsou zde tisíce jiných skupin.

A co je hlavním programem Svobodné sítě v následujících letech:
Prvních 100 „MAJÁKŮ“ STŘEŽÍCÍCH HODNOTY SVOBODNÉHO VĚKU

   100 solidárně-komunitních center „zářících“ po celé naší vlasti je dostatečná hybná síla k vytvoření pevné a funkční komunitní sítě za předpokladu, že každý takový projekt bude zároveň neoficiálním centrem/střediskem území, v jehož rámci lidé začnou utvářet (rodinné) kruhové komunity. Takový obraz blízké budoucnosti mi dává smysl a naději na lepší zítřky.
   Pokud o nějakém podobném projektu víte či ho sami realizujete, sem s ním. Napište nám o něm, napište nám o sobě, buďte s námi. Sdílejte pravidelně postřehy z jeho dění i z dění okolo něj. Spolu máme šanci tvořit šťastnou přítomnost.

Za Svobodně Spolu • Jasan

Aktuální počet „majáků“ ve Svobodné síti:
zářících 0, planoucích 2, chybějících 98

   Podmínkou pro přijetí do skupiny je vyplnění vstupního dotazníku, který se objeví automaticky po odeslání žádosti o členství. Součástí tohoto dotazníku je také Desatero pravidel Svobodné sítě, které je nutné odsouhlasit.

   Každý dobrý člověk je ve skupině srdečně vítán, ne každý je však možná na takový krok připraven. Jak poznáš, jestli má tvá přítomnost ve Svobodné síti smysl? Následovně:

Pokud se ztotožňuješ s některým z následujících 3 bodů, pak jistojistě do skupiny nepatříš.

•  Momentální stav společnosti mi plně vyhovuje, dění v naší zemi i ve světě mi přijde v pořádku, věřím, že moudří a obětaví čelní představitelé států dělají vše proto, abychom všichni, včetně zvířat, mohli co nejdůstojněji a nejspravedlivěji žít ve zdravém a přirozeném prostředí.

•  Momentální stav společnosti mi nevyhovuje, ale nemusím se jím trápit, neboť vše je, jak má být, a to, co dle mého názoru být nemá, za nás vyřeší vyšší moc.

•  Momentální stav společnosti mi nevyhovuje, ale evidentně s tím nelze nic dělat, protože ať se kolem sebe rozhlížím sebelépe, nic se samo od sebe k lepšímu nemění; nezbývá tedy než čekat, setrvávat v zažitých vzorcích, stěžovat si na poměry a „bojovat“ s bezprávím permanentním děláním si „legrace“ ze všeho a ze všech.

   Pokud však chápeš, že musíš být aktivní součástí změny a toužíš pomáhat sobě i druhým naplňovat podstatu svého bytí, díky čemuž bude moci každý rozvíjet a plodně využívat svůj potenciál a posílat tvůrčí energii správným směrem, máš zájem měnit společnými silami vše zastaralé nefunkční za nové smysluplné, a to apoliticky a primárně v duchu solidárního komunitního systému, podílet se na co nejefektivnějším fungování společnosti a vzájemně se podporovat v konkrétních snahách o zlepšení životních podmínek, potom do skupiny patříš a my tě mezi sebe vřele přijmeme.

Těšíme se na tebe.

SVOBODNĚ NEZNAMENÁ BEZ PRAVIDEL!

Živí-li tu náhodou někdo své neutěšené já falešnou iluzí, že přednost svobodného věku spočívá v nezřízeném užívá absolutní osobní nezávislosti, což je fenomén, s nímž se v „alternativních“ kruzích čas od času setkávám, chtě nechtě ho musím zklamat. Jelikož je náš společenský systém součástí širšího vesmírného systému, jenž je sám o sobě tvořen prokazatelnými zákonitostmi, je zcela logické, že v případě snahy o utvoření a zachování funkční harmonické společnosti se v něm bez vlastních pravidel jaksi neobejdeme. Nehledě na to, že je pro nás žádoucí, aby naše společenská pravidla koexistovala s těmi vesmírnými ve vzájemném souladu. Což je mimochodem přesně to, co se nyní neděje, a právě z toho důvodu lidstvo velmi rychlým tempem spěje ke svému zániku.

   Systém, jak víme, je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí. Stejně jako v hodinovém strojku má každé ozubené kolečko dáno svůj přesný rozměr a určeno směr otáčení, jinak by hodiny nefungovaly a pozbývaly by tudíž smyslu, ve společném životním prostoru musí být veškeré jednání regulováno organizačním řádem, jinak by i z těch nejsmysluplnějších a nejušlechtilejších záměrů a cílů vznikl jeden obrovský neuchopitelný paskvil.

   Zkrátka, bez pravidel to nejde. Pravidla jsou potřeba vždy a u všeho, jen jich nesmí být mnoho a nesmí je tvořit špatní lidé čistě ku prospěchu vlastních potřeb a k prosazování nekalých zájmů.

   Tím se dostáváme k desateru Svobodné sítě, které jsem sestavil velmi pečlivě, aby zajišťovalo zhmotňování hlavních myšlenek a idejí Svobodně Spolu. Nikomu nic nenutím. Opakuji, že ten, kdo s konceptem Svobodné sítě či s myšlenkami projektu nesouzní, tu být nemusí. A nehrozí mu za to žádný trest ani smrt vyhladověním, jak tomu bývá v jiných „kulturách“.

O JEDENÁCTÉM NEPSANÉM PRAVIDLU
aneb Pro vykání tu není místo

Babička Boženy Němcové, když panské dámy při návštěvě Starého bělidla odmítly její prosté pohoštění, pravila: „Kdo se nesrovná s chlebem a se solí, ten se nesrovná se mnou!“ Mým chlebem se solí je tykání. Tedy platí: „Kdo se nesrovná s tykáním, ten se nesrovná se mnou.“ A se Svobodnou sítí tomu není jinak: Člověk přivyklý samolibým móresům se jen těžko bude srovnávat s děním ve zdejším důvěrně tvořivém spoluprostoru.

Jelikož jsem se po mnoho minulých let v alternativních kruzích nesetkal s nikým, kdo by mě vykáním oslovil, nebo si dokonce na vykání zakládal, nepovažoval jsem za nutné zahrnout tykání mezi pravidla. Občas však někdo přeci jen může znejistit, zaváhat, zda někomu tykat má, či nikoli.

A proto, jakožto správce skupiny, veřejně na vědomí dávám:

Vykání odjakživa považuji za těžko prostupné zdi, které od sebe dělí lidskou přirozenost, vytvářejí prostor pro nezdravá ega. Kdo mi vyká, dává mi najevo svou odtažitost - nepřístupnost, a já nemám potřebu plýtvat svou drahocennou energií na komunikaci s ním, natož s ním sdílet životní důvěrnosti. V komunitně solidárním prostoru, jehož doménou je rovnocennost, vzájemnost a partnerství, a v němž by k sobě lidé měli naopak nacházet co nejkratší cesty a upevňovat vzájemnou důvěru, má tedy, jaksi z logiky věci, tykání mé požehnání a vykání nemá zastání.

Vyhazovat za vykání pochopitelně nikoho nehodlám, to by bylo absurdní, vykat ale nikomu také rozhodně ne, nedejvesmír něčí vykání obhajovat.

Spolutvůrci nového, svobodného věku, dotazy typu „Nevadí, že si budeme tykat?“ ponechme, prosím, věku minulému, konzervativně egoistickému, ať spolu s dalšími nicotnými přežitky provždy zůstanou v temnotě za námi a nerozdělují více naši již tak porouchanou společnost. Srdečně děkuji.

Váš Jasan ... Tvůj, tvůj, tvůj a tvůj taky.

Kéž a nechť je SÍŤ SVOBODNÉHO VĚKU plodným prostorem,
jenž slouží ušlechtilým cílům a všem těm, kteří mají upřímný zájem

pomáhat sobě i druhým naplňovat podstatu svého bytí, díky čemuž bude moci každý rozvíjet a plodně využívat svůj potenciál a posílat tvůrčí energii správným směrem + měnit společnými silami vše zastaralé nefunkční za nové smysluplné, a to apoliticky a primárně v duchu solidárního komunitního systému  +  podílet se na co nejefektivnějším fungování společnosti a vzájemně se podporovat v konkrétních snahách o zlepšení životních podmínek.

 

 

SÍŤ SVOBODNÉHO VĚKU
Přidej se k nám do FB skupiny:

www.facebook.com/groups/ss.cz.sk

Kontakt

• SVOBODNĚ SPOLU • založeno 2. října 2013
605 966 822
Facebook: @SvobodneSpolu
svobodne.spolu@seznam.cz