SVOBODNĚ O POLYAMORII
____________________________________

Úvodem


Politováníhodnou skutečností je, že polyamorie (vícepartnerská Láska) je stále velmi ožehavým a společností s nelibostí přijímaným tématem, což mimo jiné vyplývá i z faktu, že dobrých 90 % našich příznivců či potenciálních zájemců o život ve Svobodné komunitě, kteří nás za poslední roky oslovili, souzní prakticky se všemi našimi myšlenkami kromě polyamorie. Jako by tato „zesílená Láska“ byla zlem. Proč?

Kdejaký jedinec, pokud vůbec získá povědomí o tomto způsobu partnerského soužití, na základě nedostatečné informovanosti nabývá totiž mylného dojmu, že se jedná čistě o tělesnou záležitost a má tendenci začít přirovnávat polyamorii ke skupinovému či nevázanému sexu, což je naprosto absurdní. Ne že by snad na takovém způsobu tělesného vyžití bylo něco špatného, nebo až tak neobvyklého (nakonec, to je každého věc, jak naloží se svým sexuálním životem), avšak samotná podstata polyamorie v něčem takovém v žádném případě nespočívá a ve většině případů, domníváme se, s ní nejspíš vůbec nesouvisí.

Ano, polyamorie tedy nerovná se promiskuita či skupinový sex! ... Což je nejčastější argument, jímž se nedostatečně informovaná veřejnost vystupující proti polyamorii s oblibou ohání.

Poly (více) amory (Láska) je v první řadě o citovém propojení. Milostné energie mezi více lidmi ovšem fungují úplně stejně jako u monogamních vztahů. Je tedy zcela pochopitelné, že dva sebou navzájem okouzlení jedinci, kteří se do sebe zamilují, považují za samozřejmost, že k Lásce platonické ve většině případů neodmyslitelně patří i Láska tělesná. Není na tom nic zvláštního, zvláštní je spíš většinová představa, že by to zvláštní být mělo. Zkrátka, vztah se vyvíjí, a buď se vyvine v čisté přátelství, nebo v něco více. A je jedno mezi kým a kolika. To, že si někdo nedovede tuto zcela přirozenou věc představit s více partnery, je pouze jeho osobní omezení, nutno podotknout, že k jeho vlastnímu neprospěchu.

Můžeme s naprostou otevřeností a upřímností říci, že polyamornímu vztahu, který my osobně hluboce a opravdově prožíváme, byť prozatím ne komunitně, se na světě nic nevyrovná, neboť ta Láska a respekt všech zúčastněných osob úžasným způsobem zesiluje Lásku v nás samotných, naši Lásku ke všem ostatním v tomto propojení a v neposlední řadě i Lásku ke všem a ke všemu v našem žití. Cítíme obrovský vděk za to, že to velké TO můžeme svobodně prožívat a cítit. A věříme, že když se takové Lásce naplno otevře celá společnost, svět se stane nádherným a bezpečným místem klidu, míru a harmonie.

 CO JE TO POLYAMORIE?


Polyamorie je život ve více milostných vztazích, kdy jednotliví zúčastnění vědí o existenci všech ostatních zúčastněných a vzájemně se respektují.


CO PŘEDSTAVUJE POLYAMORIE V PRAXI?


Jedna žena miluje současně více mužů nebo žen, jeden muž miluje současně více žen nebo mužů, dle sexuální orientace. A tato žena i tento muž mohou mít zároveň milostný vztah mezi sebou. Vše funguje prakticky na úplně stejném principu jako u vztahů monogamních, jen s tím rozdílem, že dva jedinci se neomezují pouze na sebe samé, ale nechávají svá srdce otevřená a těla přístupná pro milostnou komunikaci s dalšími spřízněnými dušemi.


CO PŘEDSTAVUJE POLYAMORIE Z VYŠŠÍHO HLEDISKA?


Velmi ušlechtilou myšlenku: Učí totiž lidi nebýt majetnickými. Je každodenní připomínkou a živým důkazem toho, že lze žít v hluboké Lásce k jinému člověku, duchovně i tělesně s ním sdílet své bytí, a přesto nemít potřebu jej vlastnit.

Žádný člověk žádnému jinému člověku na světě nepatří, byť by se dotyčný donekonečna oháněl lejstrem podepsaným z moci úřední. Každý se rodí svobodný, každý je svobodnou bytostí od narození až po skonání, každý ve vesmíru prožívá svůj život sám za sebe.

Ne každý to chápe. A ne každý dokáže přijmout fakt, že jediným poutem, které může a mělo by všechny bytosti k sobě nenásilně vázat, je souznění založené na oddané Lásce, na upřímném porozumění, na vzájemné důvěře a na toleranci.
Netřeba ani dodávat, že pro neduhy, jako jsou žárlivost, strach nebo závist, by se v takovém prostředí nemělo najít sebemenší místečko...


POLYAMORIE A KRUHOVÉ KOMUNITY


U obecného pojetí kruhových komunit vícemilostné vztahy mezi potenciálními členy komunity za bezprostředně nutné pro jejich fungování nepovažujeme, vnímáme je však jako rozumnou volbu přirozeně vyplývající z oduševnělejšího životního přístupu.

Naproti tomu při utváření Dryádí komunity www.komsystem.org/Dryadi-komunita , přesněji řečeno při výběru našich společných partnerů, hraje vícemilostné založení jednu z podstatnějších rolí. A to nejen proto, že bychom rádi prezentovali plnohodnotný polyamorní model kruhové komunity, ale zkrátka pro láskyplnou přítomnost a víru v onen vyšší vesmírný smysl takového spolužití.


S lehce ironickým nadhledem a s odkazem na výše uvedené informace shrnuto:

Polyamorie v kruhové komunitě rozhodně neznamená:

„Vstupem do komunity stvrzuješ svou vlastní krví, že budeš všechny bezmezně milovat, se všemi souložit a účastnit se pravidelně pořádaných sexuálních orgií na počest ďábla!“

Polyamorie v kruhové komunitě jednoduše znamená:

„Vítej, jsme společenství inteligentních a respektujících lidí, kteří ve tvé budoucí milostné náklonnosti k jakémukoli dalšímu členovi komunity nevidí žádný problém a s Láskou, radostí a upřímností bude všemi přijímána, nebude-li střetem se samotným objektem tvé touhy.“


ZÁVĚREM:


Bez ohledu na to, budou-li budoucí generace tvořit nadále více párů, nebo začnou-li ve větší míře s budováním komunit či polyamorních vztahů, my zůstaneme věrní svým citům i pocitům a budeme rozdmýchávat a udržovat tuto nádhernou myšlenku o vyšším vzájemném propojení žhavou, neboť si uvědomujeme, že to je cesta, po níž se nám jde mnohem radostněji, pohodlněji a smysluplněji než po cestách, na něž jsme byli dříve násilím stavěni, po kterých jsme byli, proti svým vůlím, v řetězech bezmocnosti a nevědomosti kýmsi vedeni. Je to cesta za skutečnou svobodou a velkou vesmírnou Láskou!